Online Banttan Eğitimlerimiz

Zaman Yönetimi Eğitimi

iş yaşamı ve sosyal yaşamda zamanı etkili olarak yönetmenin temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz