Online Eğitimlerimiz

Kuruluşlarında yönetim sistemlerini uygulamak veya etkinleştirmek isteyen yöneticilere bir yol haritası sunmak değişim süreci hakkında bilgilendirmek.

Yalın Üretim araçlarını tanıtmak. Yalın Üretim araçlarının kullanım yeri, zamanı ve sırası hakkında bilgiler aktarmak.

Otomotiv kalite yönetim sistemi ISO/TS 16949 eğitimini Online Asenkron (banttan) hemen satın alabilirsiniz.

Kanbanın amacı,üretim hızını arttırıp,akış süresini azaltarak kalite,maliyet ve teslimat performansını aynı anda iyileştirmektir.Üretimde çekme sistemi uygulamak firmaya önemli değerler katmaktadır.

ISO 9001 2015 Eğitimi ile ilgili gerekli açıklamaları gerçekleştirmek ve firmaların 2015 revizyonu ile dönüşümünü hızlandırmak için hazırlanmıştır

Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi (ISO 14731)

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Ve Finansal Analiz Eğitimi

CATIA V5R21 İle Tasarım Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel Eğitimi

Siemens NX yazılımı eski adıyla Unigraphics olarak bilinir. Mühendislik programları içerisinde amiral programlardan birisidir. Özellikle otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler önde olmak üzere birçok far

Online 6 Sigma projelerini yürütebilen problem savaşçıları, yeşil kuşak adayları yetiştirme programı.

Bilgi güvenliği alanında global bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardının gereklilikleri, kurulum süreci, genel yapısı, denetime ilişkin kavramlar, standart madde

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartları kapsamında temel bilgileri vererek Akreditasyon süreci ve bu süreçte neler yapılması gerekenler eğitimi

ISO 9001 2015 Revizyon Eğitimi ile ilgili gerekli açıklamaları gerçekleştirmek ve firmaların 2015 revizyonu ile dönüşümünü hızlandırmak için hazırlanmıştır

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949:2016) Temel Eğitimi

Beyin fırtınası tekniği, problem çözme teknikleri içerisinde en sık kullanılan tekniktir. Beyin fırtınası eğitimi ile bu metodu öğrenebilirsiniz.

İlişkilendirme diyagramı, karmaşık olarak görünen problemler için çok basit ve etkili bir metoddur

Problemleri ve kök nedenlerini belirlemek için balık kılçığı diyagramı nasıl yapılır çok iyi anlamalısınız.

80/20 kuralı olarak bilinen pareto analizi uygulaması için detaylı bilgiyi pareto analizi eğitimi ile elde edebilirsiniz.

Histogram analizi nedir ne tam olarak niçin yapılır?

Değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkileri kavramak adına saçılma serpme diyagramı nasıl çizilir diye öğrenmeniz gerekmektedir.

Kontrol grafikleri eğitimi ile, kontrol grafiği uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Proses haritası nasıl hazırlanır veya akış şeması nedir diye merak ediyorsanız bu eğitim tam size göre.

6 Sigma Yeşil Kuşak İyileştirme Fazı Eğitimi

6 Sigma Yeşil Kuşak Kontrol Fazı Eğitimi

Online 6 sigma yeşil kuşak eğitiminin tanımlama fazı

Online 6 sigma yeşil kuşak eğitiminin ölçme fazı

Online 6 sigma yeşil kuşak eğitiminin analiz fazı

Yedi Temel İsraf eğitimini Online Banttan (Asenkron) hemen satın alabilirsiniz.

ISO 9001 dokümantasyon yapısının ve dokümanların sahip olması gereken özellikleri ve sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını anlatmak.

Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için davranışlarımızın değişmesine katkı sağlamak ve Çevre boyutunda toplumsal bir farkındalık yaratmaktır.

CATIA V5 - Weld Design Modülü Eğitimi

CATIA V5 - Structure Design Modülü Eğitimi

Eğitimimizde dünyada ve ülkemizdeki yenileşimci şirket örnekleri ile KURUMSAL İNOVASYON STRATEJİLERİNİZE destek olunması amaçlanmaktadır.

Asıl hedef noktası hatanın meydana gelmesini önlemek, önlenemeyen hatalar içinse akışını önlemek olan Poka Yoke yaklaşımını aktarmaktır.

Online ISO 9001 2015 Giriş Eğitimi ile ilgili gerekli açıklamaları gerçekleştirmek ve firmaların 2015 revizyonu ile dönüşümünü hızlandırmak için hazırlanmıştır

Problem çözme tekniklerinin uygulanmasında sistematik bir yöntem sağlayan A3 metodolojisini öğrenmektir.

Bu eğitim; Aile Şirketleri Anayasası ve Kurumsal Yönetişimi hakkında temel bilgilerin yanı sıra uygulama yöntemleri ve nasıl kullanılacakları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefler.

VSM (Değer Akışı Haritalama) Eğitimini Online Banttan (Asenkron) hemen satın alabilirsiniz.

Online 5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimini hemen satın alın ve eğitime başlayın.

Bu eğitim; KAIZEN hakkında temel bilgilerin yanı sıra uygulama yöntemleri ve nasıl kullanılacakları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefler.

Toyota tarafından geliştirilen ve dünyada değişik sektörlerden birçok firmanın geliştirme ve maliyet düşürme yöntemi olarak uyguladığı Yalın Üretim (Toyota Üretim Sistemi) araçlarından biri olan SMED

Temel Problem Çözme Teknikleri eğitimini Online Banttan satın alabilirsiniz.

Doğal Taşlarda CE işaretlemesi hakkında genel bir bilgi vermektedir.

Kuruluşlarında OHSAS 18001 kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, standardın şartlarını örnekler ile açıklamak.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı hakkında temel bilgileri vermek. ISO 14001 standardının şartlarının doğru yorumlanmasını sağlamak.

İnternet üzerinden online İleri ürün kalite planlaması (APQP) ve kontrol planı hakkında gerekli bilgileri sağlamak.

PPAP eğitiminde müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşılmasını sağlayan metod aktarılır.

Ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntemin aktarılması.

Katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında eğitmek.

İnternet üzerinden online olarak FMEA uygulamasını ve FMEA formunun nasıl kullanılacağını örneklerle öğretmek.

WCM - Focused Improvement - Odaklanmış İyileştirme Eğitimi

8D eğitimi ile 8D problem çözme teknikleri konusunda bilgi sahibi olabilir ve bu konuda uygulama yapabilecek seviyeye ulaşabilirsiniz

Online TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi, bu standardın tanıtılmasını, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

Müşteri şikayetleri yönetmek, müşteri memnuniyetini artırmak isteyenlere bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmak.

Kuruluşlarında, Sosyal sorumluluk yönetim sisteminin gerekliliklerini karşılayan bir sistemin kurulması ve geliştirilmesini isteyen katılımcıların bilgilendirilmesi.

Otonom bakım eğitimi içerisinde otonom bakım nedir,otonom bakım uygulanırken nelere dikkat edilmelidir öğrenebilirsiniz.

Yerinde kalite eğitimi ile yerinde kalite nedir,yerinde kalite uygulamaları ve yerinde kalite nasıl uygulanır bilgi sahibi olabilirsiniz.

Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağında Kusurların Sınıflandırılması (ISO 6520-1)

Kaynaklı İmalatta Kusurlar İçin Kalite Seviyeleri (ISO 5817)

Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynakları İçin Kalite Şartları (ISO 3834)

Kaynak Prosedürü Şartnameleri (ISO 15607 & 15609-1)

Kaynak tekniği ve tarihi konusunda gerekli bilgileri aktarmak ve MIG/MAG kaynak yönteminin temelleriyle birlikte oluşabilecek kaynak hatalarıyla ilgili temel kısımları paylaşmaktır.

iş yaşamı ve sosyal yaşamda zamanı etkili olarak yönetmenin temel incelikleri” konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz

Kaynak Prosedürü Şartnamelerinin Vasıflandırılması (WPQR / ISO 15614-1)

Ergitme Kaynaklarında Çelik Kaynakçılarının Vasıflandırılması (EN ISO 9606-1)

Yalın Düşünce & Yalın Yönetim

Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerinin İyileştirilmesi

WCM - Cost Deployment - Kayıp İsraf Analizi

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma

ANSYS Workbench 19.0 : Uygulamalı Eğitim Serisi

CREO Parametric 4.0 ile Tasarım Eğitimi (Pro Engineer)

Online 5S Ofis Eğitimini hemen satın alın ve eğitime başlayın.

CATIA yazılımı mühendislik alanında çok yoğun bir biçimde kullanılan amiral diyebileceğimiz programlardan birisidir.

Siemens NX yazılımı eski adıyla Unigraphics olarak bilinir. Mühendislik programları içerisinde amiral programlardan birisidir. Özellikle otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler önde olmak üzere birçok far

Sonlu elemanlar yöntemi gerçek bir mühendislik uygulamasıdır. Ansys Workbench programı da sonlu elemanlar yöntemini kullanarak analizler yapmamızı sağlayan bir mühendislik yazılımıdır.

Sonlu elemanlar yöntemi gerçek bir mühendislik uygulamasıdır. Ansys Workbench programı da sonlu elemanlar yöntemini kullanarak analizler yapmamızı sağlayan bir mühendislik yazılımıdır.

Temel Bordro Uygulamaları Eğitimi