Online Eğitimlerimiz

Online 6 sigma yeşil kuşak eğitiminin tanımlama fazı

Online 6 sigma yeşil kuşak eğitiminin ölçme fazı

Online 6 sigma yeşil kuşak eğitiminin analiz fazı

6 Sigma Yeşil Kuşak İyileştirme Fazı Eğitimi

6 Sigma Yeşil Kuşak Kontrol Fazı Eğitimi

6 Sigma Yeşil Kuşak Online Eğitimi

Online 6 Sigma projelerini yürütebilen problem savaşçıları, yeşil kuşak adayları yetiştirme programı.