Online Eğitimlerimiz

Müşteri şikayetleri yönetmek, müşteri memnuniyetini artırmak isteyenlere bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmak.

Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerinin İyileştirilmesi

Online ISO 9001 2015 Giriş Eğitimi ile ilgili gerekli açıklamaları gerçekleştirmek ve firmaların 2015 revizyonu ile dönüşümünü hızlandırmak için hazırlanmıştır

Bu eğitim; Aile Şirketleri Anayasası ve Kurumsal Yönetişimi hakkında temel bilgilerin yanı sıra uygulama yöntemleri ve nasıl kullanılacakları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefler.

ISO 9001 dokümantasyon yapısının ve dokümanların sahip olması gereken özellikleri ve sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını anlatmak.

ISO 9001 2015 Revizyon Eğitimi ile ilgili gerekli açıklamaları gerçekleştirmek ve firmaların 2015 revizyonu ile dönüşümünü hızlandırmak için hazırlanmıştır

ISO 9001 2015 Eğitimi ile ilgili gerekli açıklamaları gerçekleştirmek ve firmaların 2015 revizyonu ile dönüşümünü hızlandırmak için hazırlanmıştır

Kuruluşlarında yönetim sistemlerini uygulamak veya etkinleştirmek isteyen yöneticilere bir yol haritası sunmak değişim süreci hakkında bilgilendirmek.