Online Eğitimlerimiz

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı hakkında temel bilgileri vermek. ISO 14001 standardının şartlarının doğru yorumlanmasını sağlamak.

Online TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi, bu standardın tanıtılmasını, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

Çevre Bilinci Semineri

Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için davranışlarımızın değişmesine katkı sağlamak ve Çevre boyutunda toplumsal bir farkındalık yaratmaktır.

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel Eğitimi