ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) ’nde

 

HİZMETİ SUNAN

SİGMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) No:101 Görükle/Nilüfer/BURSA

Tel: 0224 280 85 62                      Faks: 0224 280 85 63 

 

Bu sözleşmede “Sigma Akademi” olarak adlandırılacaktır.

ÜYE OLAN

 

Sigma Akademi online eğitim ve alışveriş sitesinde kurumsal/bireysel bilgilerini ve/veya kredi kartı bilgilerini paylaşan kişi

 

Bu sözleşmede “Kullanıcı” olarak adlandırılacaktır.

 

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Kullanıcılar üyelik koşullarını yerine getirip sisteme üye oldukları anda Sigma Akademi Uzaktan Eğitim Sistemine kayıt olmuş ve işbu hizmet sözleşmesini okuyup/anlamış ve sözleşmede belirtilen hükümleri ve taahhütleri kabul etmiş sayılırlar.

 

Madde 3 – GİZLİLİK İLKESİ

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamızın sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır ve sunucumuzda korunmaktadır.

 

Üyelik sistemi dâhilinde, kullanıcılarımızdan adres, telefon, e-posta adresi bilgileri, TC kimlik bilgileri, vergi numarası, kredi kartı bilgileri gibi tüm iletişim ve ödeme bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler fatura düzenlenmesi ve ürün teslimatı için talep edilmektedir.  Bilgilerinizin ödeme ve ürün teslimatı konuları için gerekli olanlar dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı Sigma Akademi tarafından taahhüt olunur. Kredi Kart bilgileriniz sistemimiz üzerinde tutulmamakta, işleminiz sırasında anlık olarak bankaya gönderilmektedir.

 

Madde 4 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ve HİZMETİN KAPSAMI

Kullanıcıların sisteme üye olduktan sonra Sigma Akademi’nin web sitesi üzerinden sunacağı senkron ya da asenkron derslerden, yayınlardan, dokümanlardan, ürünlerden ve  sistem içindeki diğer her türlü hizmetten ücretsiz ya da Sigma Akademi tarafından belirlenecek bir ücret karşılığında yararlanmasıdır.

 

Madde 5 – ÜYELİK

Kullanıcı, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir Kullanıcı adı belirleyerek gereken kayıt adımlarını tamamladığında kendi seçtiği şifre ile sisteme girebilir. Kullanıcı adı ve şifre tamamen kişiye özeldir. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren kullanıcı, şifremi unuttum bölümünden kendi e-posta adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir.  Kullanıcının, kullanıcı adını ve şifresini başka kişilerle paylaşması durumunda sözleşme kapsamından doğan haklarının iptaline karar vermek Sigma Akademi’nin takdirindedir. Kullanıcının, kullanıcı adını ve şifresini başka kişilerle paylaşmasından doğan her türlü zarardan kullanıcı sorumludur. Sigma Akademi, kullanıcıdan kaynaklanan hesabın yanlış kullanımlarının doğuracağı problemlerden ve zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

Madde 6 - KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik ve/veya yanlış olmasından/kullanılmasından ve bu bilgiler değiştiği halde değişikleri bildirmemesinden doğan zararlardan kendisi sorumludur.   Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar olduğu kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullara bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

Bu hükümleri kabul etmemesi halinde hizmetten yararlanamaz, görselleri izleyemez, dersleri senkron veya asenkron olarak takip edemez, sistem içerisindeki ürünlerden ve hizmetlerden (ücretsiz olanlar dahil) yararlanamaz ve kullanamaz.

 

6.2. Sigma Akademi tarafından verilen servislerin ve yazılımların tüm hakları Sigma Akademi’ye aittir.

 

6.3. Kullanıcı, sistem içerisinde yer alan her türlü doküman, materyal ve videoları Sigma Akademi’nin izni olmaksızın kullanamaz, çoğaltamaz ve satışını yapamaz.

 

Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Sigma Akademi’ye ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan kullanıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

 

Bu senkron ve asenkron eğitimlerde veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır.

 

Kullanıcı, satın aldığı örnek dokümanları, örnek sistemleri ve diğer örnek bilgileri kullanmakta ve çoğaltmakta serbesttir ancak satışını yapamayacağını kabul eder.

 

6.4. Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından doğan zararlardan Sigma Akademi sorumlu değildir.

 

6.5. Sigma Akademi servislerini kullanarak elde edilmiş herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının kullanıcının kendi rızası dâhilinde kullanıldığı kabul edilir. Kullanıcının kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kayıpları ve diğer zararların tamamı kullanıcıya aittir.

 

6.6. Web Sitemiz diğer web sitelerine link verebilmektedir. Gizlilik politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Sigma Akademi sorumlu değildir.

 

6.7. Kullanıcı, site geneline zarar verecek veya Sigma Akademi’yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu konuda Sigma Akademinin tüm haklarını saklı tuttuğunu peşinen kabul eder.

 

6.8. Sigma Akademi, kullanıcının sözleşmede belirtilen hükümlere aykırı davranması halinde, kullanıcıyı sistemden tek taraflı olarak çıkarma hakkına sahiptir. 

 

6.9. Kullanıcı sistemde yer alan hizmetlerden yararlanma ve ürünleri satın alma işlemini kredi kartı, EFT / havale yöntemi veya elden mobil ödeme yöntemiyle yapabilecektir. Bu ödeme araçlarının kayıp, çalıntı ve hileli yollarla kullanılmasından doğan zararlardan Sigma Akademi sorumlu değildir.

 

6.10. www.sigmaakademi.com sitesinde yararlanılan hizmet ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olsun,  kullanıcı tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.

 

Sigma Akademi kullanıcıya hizmetin ya da ürünün kullanılmasıyla ilgili gerekli destek hizmetini vermekle yükümlüdür.

 

6.11. Kullanıcı, sınav tanımlanmış olan eğitimleri satın alması ve izlemesinden sonra dilerse başarı sertifikası kazanmak için sınava girebilir. Kullanıcı, sınava kendisinin girdiğini ve başka kişilerden destek almadığını taahhüt eder. Aksi durumun tespitinde Sigma Akademi, kullanıcının sistemden aldığı tüm sertifikaların ve başarı belgelerinin iptal edilmesi hakkı da dâhil olmak üzere işbu sözleşmeden doğan diğer haklarını saklı tutar.

 

6.12. Kullanıcı bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürünü kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

 

Madde 7 – SİGMA AKADEMİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Sigma Akademi, bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını haber vermeksizin geçici olarak askıya alabilir ya da kalıcı olarak sonlandırabilir. Kullanıcılara ve üçüncü şahıslara bu nedenden doğacak zararlardan Sigma Akademi sorumlu değildir.

 

7.2. Sigma Akademi, sistem içerisinde kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yayın vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

 

7.3. Üyelere sunulan promosyonlu paketler kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Sigma Akademi kampanyayı önceden bitirebilir veya süresini uzatabilir.

 

7.4. Sigma Akademi, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

 

7.5. Sigma Akademi, sistemle entegre olabilen başka web sitelerine kullanıcının geçişini sağlayabilir.

 

7.6. Sigma Akademi sistem içerisinde sunulan hizmetlerin türlerini ve fiyatlarını her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.

 

7.7. Sigma Akademi üyelik gerektirmeyen servislerini üyelik gerektirecek şekilde değiştirebilir. Ek servisler ve hizmetler açabilir, bazılarını kaldırabilir veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.

 

7.8. Sigma Akademi ileride doğabilecek teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum nedeniyle işbu sözleşmenin uygulanmasında ve maddelerinde değişiklik yapabilir.

 

7.9. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

 

7.10. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

 

Kullanıcı bu sözleşmede bulunan maddeleri okuyup anladığını, sözleşme maddelerine aykırı bir durumun tespitinde Sigma Akademi’nin haklarını saklı tuttuğunu peşinen kabul eder.

 

Copyright ©  2012 SİGMA AKADEMİ. Tüm hakları saklıdır.

 

Bu  Hizmet Sözleşmesi ya da online eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için info@sigmaakademi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.