Hastane Sistemleri

Uzman Hekim Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Servis Hemşiresi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan servis hemşiresinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastanede çalışan servis hemşiresinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Malzeme Zimmet Formu (HASTANE)

Hastanelerde malzeme zimmetini kontrol ve taahhüt etmek ve kayıt altına almakta kullanılan bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastanelerde malzeme zimmetini kontrol ve taahhüt etmek ve kayıt altına almakta kullanılan bir formdur.
Çalışan Memnuniyeti Anketi (HASTANE)

Hastaneler için çalışan memnuniyeti değerlendirmesi amacıyla kullanılan bir ankettir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastaneler için çalışan memnuniyeti değerlendirmesi amacıyla kullanılan bir ankettir.
Yıllık Eğitim Planı (HASTANE)

Hastaneler için yıllık eğitim planı dokümanıdır.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastaneler için yıllık eğitim planı dokümanıdır.
Atık Toplama Kontrol Formu (HASTANE)

Hastanelerde toplanan atıkları kontrol etmek için kayıt altına almak da kullanılan bir formdur.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastanelerde toplanan atıkları kontrol etmek için kayıt altına almak da kullanılan bir formdur.
Acil Durum Planı (HASTANE)

Hastaneler için Acil Durum Planı Dokümanıdır.

0

49.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastaneler için Acil Durum Planı Dokümanıdır.
Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan hemşirelik hizmetleri yöneticisi görev tanımının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastanede çalışan hemşirelik hizmetleri yöneticisi görev tanımının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Hastaneler için Tahliye Prosedürü

Hastanelerde tahliyeyi sağlamak için kullanılan bir prosedür örneğidir.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastanelerde tahliyeyi sağlamak için kullanılan bir prosedür örneğidir.
Sürveyans Takip Formu (HASTANE)

Hastane için sürveyans takıp formu.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastane için sürveyans takıp formu.
Oryantasyon Eğitimi ve Değerlendirme Formu (HASTANE)

Hastaneler için oryantasyon eğitimi ve değerlendirme amacıyla kullanılan bir form örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Hastaneler için oryantasyon eğitimi ve değerlendirme amacıyla kullanılan bir form örneğidir.
Hastaneler İçin Atık Yönetim Prosedürü

Atıkların yönetilmesi amacıyla kullanılan bir prosedür örneğidir.

0

16.99 TL

Son güncellenme 18 Nisan 2019 Perşembe
Atıkların yönetilmesi amacıyla kullanılan bir prosedür örneğidir.
Eğitim Hemşiresi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan eğitim hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 Nisan 2019 Cuma
Hastanede çalışan eğitim hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Başhekim Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 Nisan 2019 Cuma
Hastanede çalışan başhekim yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi (HASTANE)

Hastanede çalışan ameliyathane sorumlu hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 Nisan 2019 Cuma
Hastanede çalışan ameliyathane sorumlu hemşiresi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Acil Tıp Teknisyeni (HASTANE)

Hastanede çalışan acil tıp teknisyeni yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 Nisan 2019 Cuma
Hastanede çalışan acil tıp teknisyeni yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Acil Servis Hasta Kabul Görevlisi Görev Tanımı (HASTANE)

Hastanede çalışan acil servis hasta kabul görevlisi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.

0

4.99 TL

Son güncellenme 19 Nisan 2019 Cuma
Hastanede çalışan acil servis hasta kabul görevlisi yetki ve sorumluluklarının belirlendiği örnek bir görev tanımıdır.
Yangın Yönergesi (HASTANE)

Hastanelerde yangın yönergesi için kullanılan bir prosedür örneğidir.

0

2.99 TL

Son güncellenme 26 Nisan 2019 Cuma
Hastanelerde yangın yönergesi için kullanılan bir prosedür örneğidir.