100 Soruda Altı Sigma (2. Baskı)

Genişletilmiş 2. Baskı

0(0 oylama)
Eğitmen SigmaAkademi Yayınevi Son güncellenme 03 May 2021 Monday

+ Daha fazla göster
Ürün Açıklaması
Bu kitabın adının “100 Soruda Altı Sigma” olduğuna bakarak, altı sigmanın sadece altının sigma olduğunu sanmayın. Kitabın yazarı Prof. Dr. Erkan Işığıçok’un ifadesiyle, altı sigmanın altı da sigma, üstü de sigma, sağı da sigma, solu da sigma, kısaca altı sigmanın temeli sigma veya değişkenlik ile milyon ölçeğinde hatalara da-yanıyor. Eskiden onda 1 veya yüzde 5 gibi hata oranları konuşulurken, günümüz rekabet koşullarında binde, on binde, yüz binde ve hatta milyonda hata konuşulmaktadır.

Müşterinin kral olduğu günümüzde müşteri odaklı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Rekabetin küresel boyutta olduğu iş dünyasında müşteri istekleri ve beklentileri artmıştır. Beklentilerin karşılandığını gören müşteriler, “şoför mahalli olsun”, “cam kenarı olsun”, “ucuz olsun”, “çabuk olsun”, “vadeli olsun” vb. isteklerde bulunmaktadır. Bu isteklerin karşılanması için daha verimli ve etkin çalışma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu da rekabet gücünü artırmaya yönelik, yalın, 6 sigma, yalın 6 sigma, vb. iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayan yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelinen noktada rekabet koşullarına ayak uyduramayan firmalar yok olup gitmektedir.

Altı sigma bize birkaç beden büyük gelir diyenlere yalın veya basit problem çözme tekniklerini ve hatta bazı temel istatistiksel teknikleri, bizi altı sigma da kes-mez diyenlere ise yalın altı sigma yaklaşımı önerilebilir. İster yalın, ister altı sigma, isterse yalın altı sigma olmak üzere hangi tekniği kullanarak daha verimli çalışan ve iş sonuçlarını iyileştirenlere sözümüz yok. Ancak, firma olarak hala yok olmadıysa-nız ve yaşamınızı sürdürmek niyetindeyseniz, size altı sigma iyileştirme yaklaşımını önerebiliriz.

Yazarın ifadesiyle; Cem Yılmaz’ın dediği gibi, ben bizzat pek çok projede ve firmada denedim ve oldukça etkili bir yaklaşım. Bununla birlikte, söz konusu kitabın temeli 2005 yılında yazdığım ve Profesörlük başlıca eseri olan “Altı Sigma Kara Kuşaklar İçin Hipotez Testleri Yol Haritası” adlı kitabıma ve Ekohaber gazete-sinde yazdığım “100 soruda altı sigma” serisine ilişkin makalelerime dayanmaktadır.

Örneğin, firmanızda 10 proje ile 20 kişinin arasından seçilecek başlangıçta 10 yeşil kuşak (proje lideri, problem savaşçısı) adayının 3 aylık eğitimi sonunda ve belirli koşullara bağlı olarak, eğitime harcadığınız paranın en azından 10 katının proje-lerinizde yapılan iyileştirmelerle geri geleceğini garanti edebilirim.

Birinci baskısı Eylül 2011’de yayımlanan bu kitabımın tükenmesine rağmen yeni baskısını yoğunluğum nedeniyle bir türlü hazırlayamamıştım. Eski baskısının aynı şekliyle yayımlanmasına da içim pek el vermiyordu. Bu nedenle kitabımın ikinci baskısının yayımlanması biraz gecikti. Kuşkusuz, genişletilmiş ikinci baskı olarak yayımlanan bu baskıdaki genişletme; soru sayısında değil, soruların içeriğinde olmuştur. Birinci baskıda yer alan 100 sorunun tamamı gözden geçirilmiş ve hemen hemen hepsine müdahale edilerek revize edilmiş ve bazı sorular değiştirilmiştir. Birinci baskısı 143 sayfadan oluşan kitabın bu baskısı 236 sayfaya çıkmıştır.

Sanayide ve iş dünyasında karar verici aktör olarak görev yapan orta ve üst kademe yöneticilerin yönetim yaklaşımı olarak kullandıkları altı sigma metodolojisini, firma sahiplerinin veya eğitim konusunda firmalardaki karar vericilerin bilmeleri gerekir. Buradan hareketle, yöneticiler ve iş insanlarını altı sigma konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bu kitabın, altı sigma yaklaşımını merak edenlere rehberlik edeceğine ve altı sigmaya geçmek isteyen firmalara yol göstereceğine olan inancım tamdır. Bu düşünceyle, kitabın genişletilmiş ikinci baskısına “Yönetici Özeti: Neden Altı Sigma?” adıyla bir bölüm ekledim. Böylece, kitabın tamamını okumaya zamanı olmayanların Birinci bölümde yer alan bu özeti okuyarak, altı sigmanın yararları ile kalıcı ve sürdürülebilir sonuçları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaya çalıştım.

Gözden geçirilmiş ikinci baskısı yapılan bu kitap 11 bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bölümler sırasıyla şöyledir:
i) Yönetici özeti: Neden altı sigma?
ii) Altı sigmaya ilişkin bazı temel kavramlar,
iii) Rekabet üstünlüğü aracı olarak altı sigma,
iv) Yönetim yaklaşımı olarak altı sigma,
v) İstatistiksel araç olarak altı sigma,
vi) Altı sigma uygulamaları ve yayılımı,
vii) Altı sigma eğitimi,
viii) Altı sigma projeleri,
ix) Altı sigmada zorluklar ve engeller,
x) Altı sigmada insan kaynakları ve
xi) Süreç iyileştirme arası olarak altı sigma.

Bursa Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok tarafından yazılan ve 2. Baskı olarak Sigma Akademi Yayınevi tarafından yayımlanan bu kitap, yazarın Profesörlük başlıca eseri olan altı sigma konusunun 100 ayrı açıdan irdelendiği bir çalışmadır. Kitabın kapağındaki şekilden de görüleceği üzere, altı sigmada Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve Kontrol olmak üzere 5 aşama vardır ve bu aşamalar ile altı sigmanın tüm yönleri detaylı olarak irdelenmiştir.

Söz konusu kitap, altı sigma yaklaşımı hakkında okuyucuyu başlangıç seviye-de de olsa bilgilendirme ve bilinçlendirme dışında, altı sigmanın genel hatlarıyla tüm boyutlarını 100 soruda ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu yönüyle bu kitap, altı sigma yaklaşımını öğrenmeye ve uygulamaya çalışan orta ve üst kademe yöneticiler ile öğrencilere ve altı sigma yeşil kuşak veya kara kuşak eğitimlerini alan problem savaşçılarına yardımcı kaynak niteliğindedir.

Altı sigma konusu daha çok teknik bir konu olmakla birlikte, kitapta herkesin anlayacağı açık ve sade bir dil kullanılmasına özen gösterilmiştir. Olabildiğince teknik detaylara fazla girilmeksizin, bilgilendirmelere, sıkça sorulan sorulara ve yorum-lara ağırlık verilmiştir. Kitabın adının “100 Soruda Altı Sigma” olması nedeniyle, altı sigma ile ilgili sorulara ağırlık verilmiş, yalın yaklaşım ile yalın altı sigma yaklaşımlarına sadece kavram olarak değinilmiştir.
+ Daha fazla göster
Ürün Sahibi Hakkında
  • 0 Yorum
  • 0 Öğrenci
  • 0 Eğitim
  • 8 Store Ürünü
Kullanıcıların geri bildirimleri
0
Ürünün puanı
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
Yorum
170 TL

300 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz

Hemen Satın Al