Satın Alma Sözleşmesi

Madde 2 - TANIMLAR

Ürünler : e-eğitim, kitap, poster, uygulama örnekleri ve benzeri dokümanlardır.

Taraflar : Sigma Akademi ve Müşteri birlikte taraflar olarak anılacaktır.

Site : "www.sigmaakademi.com" internet sitesi

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. İşbu Sözleşme, Müşteri ile Sigma Akademi arasındaki işbirliği uyarınca, Tüm Hakları Sigma Akademi’de olan ve çeşitli uzmanlar tarafından hazırlanan ürünlerin, Sigma Akademi tarafından Müşteri'ye satışını kapsamaktadır.

3.3. Taraflar Sigma Akademi'nin, ürünlerin sadece satıcısı olduğu konusunda mutabıklardır. Bu nedenle Sözleşmeye konu ürünlerin içeriği ve işleyişi ile ilgili olarak Sigma Akademi'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

3.4.Müşteri Sözleşme'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Sigma Akademi tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olmaktadır.

Madde 4 – ÜCRET VE ÖDEME

4.1. Sözleşmeye konu ürünlerin satış fiyatı Site’de duyurulan tutardır. Sigma Akademi bu ürünlerin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

4.2. Müşteri, Satın aldığı ürünlere ait ücreti ödeyerek satınalma işlemini tamamladığında, Sigma Akademi Müşteri 'ye perakende satış fişi ya da fatura kesmekle yükümlüdür. Fatura, Müşteri tarafından Site’de alışverişini yaparken vereceği bilgiler esas alınarak düzenlenir. Müşteri kendisine ait perakende satış fişini ya da faturasını işbu Sözleşme'nin onayı ile birlikte Sigma Akademi şirket adresinden hafta içi 9:00-18:00 saatleri arasında alabilir ya da adresine gönderilmesini talep edebilir. Müşteri satın alma işlemi esnasında perakende satış fişi ya da faturanın adresine gönderilmesini talep ederse, kargo ücretini ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

4.3. Müşteri, kredi kartı ile taksitli alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.4. Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı değişebilir. Seçilen vadeye göre değişen ürün fiyatı sitede satınalma işlemi gerçekleşmeden önce görülebilmektedir.

Madde 5 – ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASI VE KULLANILMASI

5.1. Müşteri, Siteden Sözleşme konusunu oluşturan ürünün içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu, Sigma Akademi'nin bu ürünlerin sadece satışından sorumlu olduğunu bildiğini ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Ürünler arasında yer alan E-eğitim programlarına erişim süresi aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ücretin ödenmesini müteakiben 60 gün, ücretsiz E-eğitim programları ise alım işlemini müteakiben 15 gün ile sınırlıdır.

Madde 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Müşteri, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Sigma Akademi’ye 0224 232 22 75 no’lu faks ile veya e-posta (info@sigmaakademi.com) ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma bildiriminin Sigma Akademi’ye ulaşması tarihinden itibaren Sigma Akademi malı geri almayı taahhüt eder.

Sigma Akademi iade işlemlerinde 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde hareket eder.

Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesi ve koşulları aşağıdaki gibidir;

Sigma Akademi’den satın aldığınız her ürünü, teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ürün hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilirsiniz.

Müşterinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

İade için, satın aldığınız ürünün tahrip edilmemiş, kullanılmamış veya tekrar satılabilirliği bozulmamış olması gerekmektedir.

Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesinin, ürünün tarafınıza teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın aldığınız üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.

(Ürünlerin detay bilgileri ve teknik destek için lütfen info@sigmaakademi.com adresine yazınız.)

İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin Sigma Akademi’ye ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.

Yasal olarak düzenlendiği şekli ile, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir doküman, yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve müşteriye anında teslim edilen ürünler, müşterinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallar, niteliği itibarı ile iade edilemeyecek kopyalanabilir dokümanlar, yazılımlar, programlar, tek kullanımlık mallar ile hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların iadesi mümkün değildir.

Gerekçesiz ürün iadesi malın tarafınıza teslimini takip eden 7 günlük süre içerisinde ve yazılı şekilde yapılmalıdır. İadesi yapılacak ürünler Sigma Akademi’nin çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır.

Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yeralmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.

Ürün iadesinin yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde, iade işlemine konu ürün bedeli en geç 3 iş günü içerisinde Sigma Akademi hediye çeki olarak tanımlanır.

6.2. Özel ürünler

Bazı özel kategorilerdeki ürünler için yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki uyarıların da dikkate alınması gereklidir:

DVD/VCD: Ürünün arızalı olması durumu dışında ambalajı açılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez.

6.3. >Arızalı/hasarlı/bozuk (ayıplı) ürünlere ilişkin iade koşulları

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya Sigma Akademi tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya müşterinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.

Müşteri, ürünü teslim alırken kontrol etmekle yükümlüdür. Teslim alınan ürünlerin istenen şartlara uygun olduğu müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır ve ayıplı mal olarak kabul edilmez.

Müşteri tarafından ayıplı olduğu sebebi ile teslim alınmayan ürünler kargo tarafından Sigma Akademi’ye iade edilir.

Ayıplı olduğu gerekçesi ile Sigma Akademi’ye ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.

- Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve şirket kayıtlarına işlenmektedir.

- Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler, Sigma Akademi’ye ulaştığı tarihten en geç 3 iş günü sonra bir yetkili tarafından incelemeye alınır.

Sigma Akademi yetkilisi teslim aldığı “Ayıplı” statüsündeki ürünün, Sigma Akademi tarafından taahhüt edilen şartlara ve özelliklere uygun olup olmadığını inceler.

İnceleme sonucunda ayıplı olarak kabul edilen ürünler için Müşteri, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Sigma Akademi, müşterinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

- Ürüne ilişkin yetkili tarafından gelen bilgi ve sonuçlar telefon veya e-posta ile tarafınıza iletilmektedir.

- Yetkilide geçen sürenin sonunda tamir edilen ürün tarafınıza tamir edilmiş hali ile gönderilmekte, iadesinin uygun olacağı yönünde görüş belirtilen ürün ise talebiniz kapsamında birebir yenisi ile değiştirilmekte veya bedel iadesi yapılmaktadır. Bedel iadesinin talep edilmesi halinde ayıplı ürün bedeli en geç 30 iş günü içerisinde hesabınıza gönderilmektedir.

İnceleme sonucunda ürünün ayıplı olmadığı tespit edilirse iade ürün için 6.1. maddesindeki cayma hakkı ile ilgili şartlar geçerlilik kazanır ve buradaki şartlara göre hareket edilir.

Ürünün, Sigma Akademi tarafından yapılan incelemesinde ayıplı olmadığının tespiti ve 6.1. maddesindeki cayma hakkı ile ilgili olan şartların da sağlanmadığı durumularda ürün müşteriye geri gönderilir ve iade kargo masrafları müşteriye ayrıca faturalandırılır.

Ayıplı olduğu gerekçesi ile Sigma Akademi’ye yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

- Üründeki sorun iade sırasında yazılı olarak net bir şekilde anlatılmalıdır ve ürün ile birlikte gönderilmelidir.

- Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

- Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır.

- Ürün, Sigma Akademi’nin çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Teslimat tarihinden itibaren ilk 7 gün içerisinde tarafımıza ulaştırılan ürünlere ait kargo ücreti Sigma Akami tarafından karşılanacaktır.

6.4. Teslimattan kaynaklanan problemler

Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar Sigma Akademi tarafından telafi edilir. (Yurtdışı Posta Servisi sigortasız gönderi yaptığı için bu teminat sözkonusu değildir)

6.5. Zarar görmüş paket durumunda;

- Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.

- Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.

- Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

- Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Sigma Akademi’ye bildirilmelidir. Sigma Akademi en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda 0224 232 22 73 numaralı telefon ya da info@sigmaakademi.com adresinden bize ulaşabilirsiniz!

Dikkat: Siparişinizle ilgili her tür iletişiminizde mutlaka sipariş numaranızı bildiriniz.

Madde 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacaktır. Bu durumda alacaklı , sözleşmenin feshini veya bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Sigma Akademi sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek (ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda , Siagma Akademi sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

Sigma Akademi işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, Bu tip durumlarda Alıcı, Sigma Akademi’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür Müşteri tarafından kabul edilir.)

Madde 8 – DİĞER HUSUSLAR

8.1. İşbu Sözleşme, Müşteri'nin Siteden alışveriş yapması akabinde yapacağı ödemeye müteakip geçerli olacak şekilde akdedilmiştir. Sözleşme, satın alma işleminin sonucunda otomatik olarak devreye girer ve taraflar bu Sözleşme'nin tüm şartlarını peşinen kabul ederler.

8.2. Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe işbu Sözleşme uyarınca müşteri için Site üzerinde belirttiği, Sigma Akademi için ise bu sözleşmenin 1. Maddesinde yazılı olan adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tüm hukuki sonuçlarını peşinen kabul ederler.

8.3. İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar müşterinin veya Sigma Akademi’nin yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri, bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

8.4. İşbu Sözleşme'den doğacak damga vergisi Sigma Akademi tarafından ödenecektir.

Bu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmaktadır.

Müşteri yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.